VIEW TYPES EXODUS ELYSIUM and SALTS

FOR KODI 16.1 AND KODI krypton   1.~ Open Exodus>click[...]